Zapytanie ofertowe: Analiza wymagań systemu informatycznego

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na wykonanie analizy wymagań do stworzenia systemu informatycznego. Firmy zainteresowane złożeniem ofert mogą się zgłaszać wypełniając formularz na stronie Kontakt.

Założenia

1. Zamówienie obejmuje wykonanie szczegółowej analizy wymagań, niezbędnej do stworzenia internetowego systemu udostępniania cyfrowych treści;
2. Oferenci powinni posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji podobnych projektów oraz zasoby konieczne do wykonania zadania;
3. Oferenci nie mogą prowadzić działalności konkurencyjnej w stosunku do Zamawiającego;
4. Szczegółowa specyfikacja wymagań, zostanie udostępniona zainteresowanym na życzenie. W tym celu należy wypełnić formularz na stronie Kontakt podając w temacie „Oferta na wykonanie analizy wymagań” oraz krótki opis działalności firmy w treści wiadomości.


Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 22 marca 2010.