Zapytanie ofertowe: Projekt i wykonanie strony internetowej

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na wykonanie witryny internetowej. Firmy zainteresowane złożeniem ofert mogą się zgłaszać wypełniając formularz na stronie Kontakt.

Założenia projektowe

Projekt zakłada stworzenie nowego portalu o charakterze informacyjno społecznościowym i obejmuje między innymi następujące elementy:
1. zaprojektowanie szaty graficznej portalu;
2. stworzenie systemu zarządzania treścią (CMS);
3. stworzenie modułu zarzadzania wiedzą Wiki;
4. stworzenie modułu obsługi forum dyskusyjnego

Preferowane będą rozwiązania oparte na Open Source. Szczegółowa specyfikacja wymagań zostanie udostępniona zainteresowanym na życzenie.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 5 marca 2010.