Nowe czasy dla wydawców (cyfrowej) prasy? – o raporcie Mediamark Research

Mediamark Research & Intelligence (MRI) to firma badająca zachowania amerykańskich konsumentów. Idąc z duchem czasu, postanowiła przyjrzeć się bliżej użytkownikom ebook readerów i jesienią zeszłego roku przeprowadziła ankietę, której wyniki właśnie opublikowano.

Co mają wspólnego e-czytniki i gazety?

Powinny one dać do myślenia wydawcom prasy: jak się okazuje, w Stanach Zjednoczonych właściciele e-readerów czytają prasę częściej niż statystyczny obywatel: gazety czyta aż 91% posiadaczy e-czytników, podczas gdy dla całej populacji współczynnik ten wynosi tylko 84%. Właściciele ebook readerów czytają nie tylko częściej, ale również więcej: statystyczny użytkownik e-readera czyta 13 wydań miesięcznie, podczas gdy średnia dla przeciętnego czytelnika gazet w USA to 11 wydań.
DR800_Gazeta_300px

Badania dają też odpowiedź na pytanie, na ile różne są oczekiwania potencjalnych odbiorców e-prasy od czytelników zwykłych gazet. Okazuje się, że różnice są – i to znaczne. W grupie „posiadaczy e-czytników” aż o 26% więcej osób zwraca uwagę na aspekt relaksu podczas lektury, 20% więcej twierdzi, że prasa powinna skłaniać ich do myślenia, 11% więcej twierdzi, że prasa powinna być źródłem inspiracji. Najmniejsze różnice daje się zauważyć wśród traktujących gazetę jako źródło informacji o nowych trendach i pomocy naukowej – procenty odpowiedzi posiadaczy e-czytników są zbliżone do średniej dla całej populacji.

Mam e-czytnik – więcej czytam

Raport pokazuje wyraźnie, że rozwijający się rynek ebook readerów może mieć zdecydowany wpływ na wzrost poziomu czytelnictwa. Według informacji podanych jakiś czas temu przez Amazon.com, właściciele urządzeń do czytania Kindle czytają więcej książek od pozostałych klientów tej księgarni. Teraz widzimy, że właściciele czytników czytają także więcej prasy – i można oczekiwać, że zechcą czytać ją na swoich urządzeniach. Można się również spodziewać, że w niedalekiej przyszłości taka możliwość stanie się jednym z kryteriów wyboru przy zakupie urządzenia, co powinno być wskazówką zarówno dla producentów urządzeń jak też współpracujących z nimi domów wydawniczych.

Kto kupuje e-czytniki?

Warto w tym miejscu wspomnieć o poprzedniej edycji badań MRI (Profile of U.S. Electronic Book-Reader Owners), których wyniki udostępniono w grudniu 2009. Według nich typowy użytkownik ebook readera w USA (w roku 2009 było to 2,1 mln amerykańskich obywateli) to osoba dobrze sytuowana i wykształcona, raczej mężczyzna niż kobieta (56,3% to mężczyźni; 43,7% - kobiety) w wieku 35-54 lat. Prawdopodobieństwo posiadania eczytnika jest w tej grupie o ponad 20% większe niż w przypadku statystycznego dorosłego Amerykanina.

Dla właścicieli eczytników Internet jest niezmiernie ważny – to wokół niego organizują swoje życie. Prawdopodobieństwo przynależności do grupy „heavy internet user” jest o 116% większe niż w przypadku statystycznego obywatela. O 199% bardziej prawdopodobna jest potrzeba wykorzystywania łączności WiFi lub bezprzewodowej poza domem zaś o 154% - potrzeba posiadania dostępu do Internetu za pośrednictwem telefonu komórkowego lub innego urządzenia mobilnego.

Przyszłość dla e-prasy

Inna firma zajmująca się badaniem rozwoju prasy – MediaIDEAS – w swoim najnowszym raporcie informuje, że najbliższe 10 lat to okres dynamicznych zmian na rynku prasy. Autorzy opracowania spodziewają się, że już w latach 2016-2017 prasa elektroniczna będzie podstawowym źródłem przychodów dla domów wydawniczych. W 2009 roku przychody z ogłoszeń i reklam zamieszczanych w elektronicznych wersjach gazet stanowiły około 10% przychodów rynku prasowego. W 2014 ma to być już 28% a cyfrowa część rynku prasowego ma być warta 5,8 mld$. Do roku 2020 jego wartość wzrośnie do 20 mld$, co stanowić będzie 58% całego rynku.

Jednym z najważniejszych elementów warunkujących ten wzrost jest rozwój rynku elektronicznych urządzeń służących do czytania - takich jak iPad i eczytniki z ekranem e-ink. W ślad za rozwojem rynku eczytników idą oczekiwania ich użytkowników, o których pisaliśmy wyżej.

(btm)


Bookmark and Share