Zapytanie ofertowe: Pozycjonowanie serwisu internetowego

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na pozycjonowanie serwisu internetowego.

Szczegółowa specyfikacja wymagań zostanie udostępniona zainteresowanym na życzenie. W tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zaznaczając w nagłówku: „Oferta na Pozycjonowanie Serwisu Internetowego” oraz podając krótki opis działalności firmy.


Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 26 lipca 2010.