Rejestracja w konkursie ofert
Przedmiot oferty:

Dane firmy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych

Krótka informacja o firmie


Zgłaszam chęć wzięcia udziału w konkursie ofert i proszę o przesłanie dokładniejszych informacji

Administratorem danych jest Libranova spółka z o.o. z siedzibą przy ulicy Bonifraterskiej 17 w Warszawie. Zasady gromadzenia, przetwarzania i ochcrony danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926, z późn. zm). Libranova spółka z o.o. nie gromadzi danych wrażliwych. Baza danych zgłoszona do GIODO dnia 17.11.2009, nr 15141109.