Zapytanie ofertowe: Przygotowanie i dostarczenie ebooków

Zarząd firmy Libranova informuje o rozpoczęciu konkursu ofert na przygotowanie i dostarczenie ebooków.

Do udziału zapraszamy wszystkich dysponentów praw autorskich do e-książek, zarówno wydawców, jak i dystrybutorów. Zainteresowani otrzymają szczegółową specyfikację wymagań – w tym celu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zaznaczając w nagłówku: „Oferta na dostarczenie ebooków”. Prosimy o podanie krótkiego opisu działalności firmy i charakteru oferowanego księgozbioru.

Ostateczny termin składania ofert upływa z dniem 11 listopada 2011.